Veranderingen Staatsrechtkring

Dit jaar gaan er wat zaken veranderen bij de Staatsrechtkring!
In dit bericht informeren wij de leden hierover.

 

Ten eerste: de vereniging gaat formaliseren.

Het past beter bij de activiteiten van de Staatsrechtkring om een ‘echte’ vereniging te zijn. Daarnaast is er ook een praktische reden. Op dit moment is de Staatsrechtkring een informele vereniging. De vereniging heeft geen statuten en de geldzaken worden geregeld via een privérekening op naam van de vereniging. Dit laatste staat de bank niet langer toe: als verenging zouden wij een zakelijke rekening moeten openen, en om dat te kunnen doen, moet de Staatsrechtkring worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Het bestuur heeft ook dat gegeven aangegrepen om werk te maken van de formalisering van de Staatsrechtkring.

 

Eerste algemene ledenvergadering (ALV) op 

Met het oog hierop zal op donderdag 12 mei 2022 van 9.15u tot 10.00u, voorafgaand aan de Staatsrechtconferentie, de eerste ALV plaatsvinden. Alle leden van de Staatsrechtkring zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De agenda voor de vergadering is te vinden op de website van de Staatsrechtkring via volgende link. Dat geldt tevens voor de relevante documenten: de concept-statuten, het werkplan, de begroting en de voordracht voor bestuursleden.

De locatie van deze ALV is Tilburg University, Cobbenhagen Building, Warandelaan 2, 5037 AB Tilburg.

>>> Agenda ALV 12 mei 2022 (met bijlagen)

Maar dat is nog niet alles.

 

TVCR verandert van uitgever.

Het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht zal met ingang van 2022 worden uitgegeven door Boom juridisch. Boom heeft veel ervaring met het uitgeven van onder meer juridische tijdschriften en de Staatsrechtkring kijkt dan ook uit naar een goede samenwerking met uitgever Anne Oerlemans.

Door deze overstap verschijnt het eerste nummer van TvCR dit jaar iets later dan gebruikelijk, namelijk in de loop van april. Niettemin ontvangt u, net als in andere jaren, ook in 2022 gewoon 4 afleveringen van TvCR. Wij vermoeden dat aflevering 1 in april bij u in de bus ligt en dat aflevering 2 ook nog voor de zomer verschijnt.

 

Ledencontributie en adres- en mailgegevens.

De formalisering van de vereniging en de wijziging van uitgever brengen met zich dat de contributie dit jaar in de zomer zal worden geïnd, en dat het rekeningnummer waarnaar deze moet worden overgemaakt, wijzigt. Via de Nieuwsbrief zal dat rond de inning opnieuw onder de aandacht worden gebracht.

 

Verifieer uw adres- en mailgegevens

Ten slotte roept de Staatsrechtkring alle leden op om na te gaan of de bij de vereniging bekende adres- en mailgegevens nog up-to-date zijn. Eventuele wijzigingen kunnen worden doorgegeven via secretaris@staatsrechtkring.nl