Drukbezochte Staatsrechtconferentie over integriteit in politiek en bestuur

Op vrijdag 13 december 2013 vond in hotel Crowne Plaza Amsterdam-Zuid de jaarlijkse Staatsrechtconferentie plaats. De conferentie werd dit jaar georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit en vormde tevens het 5e jaarcongres van het Netherlands Institute for Law and Governance. De conferentie was volledig volgeboekt en ging van start met een prikkelende inleiding door burgemeester Van der Laan van Amsterdam.

Achtergrond
Burgemeester Van der Laan tijdens de Staatsrechtconferentie 2013Het centrale thema van de conferentie was ‘integriteit in politiek en bestuur’, een onderwerp dat de laatste jaren volop ter discussie staat. Veelal vormen specifieke, in de media breed uitgemeten incidenten de aanleiding. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om het declaratiegedrag van bestuurders, het combineren van verschillende functies en de hoogte van inkomens in de (semi-)publieke sector, maar ook om beschuldigingen van belangenverstrengeling en corruptie.

De rol van het recht
De vraag die als een rode draad door het programma van de conferentie liep, was welke rol het recht speelt in integriteitskwesties. Welke belangen kunnen in besluitvormingsprocessen een rol spelen en hoe moet deze belangenbehartiging organisatorisch worden gewaarborgd? Is integriteit vooral een bestuurlijk of moreel vraagstuk – een kwestie van fatsoen of goede taakvervulling – of is er behoefte aan (meer) dwingende kaders en procedureregels? En is op dit terrein niet een grotere rol voor de staatsrechtbeoefening weggelegd?

Programma
In het ochtendprogramma lieten verschillende vooraanstaande sprekers hun licht schijnen over de betekenis van het recht voor politieke en bestuurlijke integriteit vanuit juridisch, rechtsfilosofisch en bestuurskundig oogpunt. In de middagworkshops werd door experts uit wetenschap en praktijk nader ingegaan op de vormgeving en effectiviteit van integriteitsonderzoeken, de bijzondere betekenis van integriteit voor volksvertegenwoordigers en de rol van de media in integriteitskwesties.

Meer informatie
De organisatie van de Staatsrechtconferentie 2013 was in handen van Kelly den Haak, Sandor Loeffen, Richard Neerhof, Solke Munneke, Jon Schilder en Yussef al Tamimi. Zie de conferentiegids (pdf) voor het programma en de preadviezen. In loop van 2014 worden de definitieve schriftelijke bijdragen gepubliceerd in een geredigeerde conferentiebundel.

Over de Staatsrechtconferentie
De Staatsrechtconferentie vindt elk jaar in december plaats en wordt bij toerbeurt georganiseerd door een van universitaire vakgroepen die zijn aangesloten bij de Staatsrechtkring. De Staatsrechtconferentie 2014 zal worden georganiseerd door de Rijksuniversiteit Groningen.