Voorjaarsbijeenkomst Staatsrechtkring 2019: Ondermijnende criminaliteit en de rechtsstaat

De Voorjaarsbijeenkomst van de Staatsrechtkring 2019 vindt plaats op woensdag 15 mei 2019 en wordt georganiseerd door het departement Public Law and Governance van Tilburg University. Het thema is ondermijnende criminaliteit en de rechtsstaat.

Het probleem en de aanpak vanuit verschillende perspectieven belicht
In het programma worden verschillende perspectieven gekozen. Allereerst wordt gekeken naar het probleem vanuit bestuurlijke perspectief, met een schets van de aard en omvang van ondermijnende criminaliteit. Tot welke bestuurlijke dilemma’s en afwegingen geeft het aanleiding? Daarna wordt in parallelsessies aandacht besteed aan de aanpak, vanuit het juridische perspectief. Welke instrumenten worden gebruikt om ‘ondermijning’ te bestrijden? Welke nieuwe instrumenten (bevoegdheden) zijn nodig? Daarbij wordt gekeken naar de preventieve aanpak en de repressieve aanpak. Tot slot het perspectief van de rechtsstaat en het idee van de ‘weerbare overheid’. Hoe ver mag vrijheidsbeperking gaan in het kader van criminaliteitsbestrijding? Waar raken nieuwe instrumenten aan rechtsstatelijke grenzen? Mag de overheid wel ‘genoeg’ doen tegen ondermijning?

Leden van de Staatsrechtkring en andere belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om de Voorjaarsbijeenkomst 2019 bij te wonen. De sprekers worden zo spoedig mogelijk bekendgemaakt.

Ga voor meer informatie over het programma en aanmelding naar de website.