VU-seminar: grondrechten en de bestrijding van terrorisme en radicalisering

Vrijdag 20 april 2018, 13.00-17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
Meer informatie (pdf)

Het voorkomen van terroristische aanslagen en Jihadistisch geïnspireerd geweld is één van de belangrijkste hedendaagse veiligheidsvraagstukken. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de nationale veiligheid te borgen. Het huidige overheidsbeleid kenmerkt zich door preventieve, bestuursrechtelijke interventies, gericht op het tegengaan van radicalisering in een vroeg stadium en het voorkomen dat buitenlandse organisaties invloed verkrijgen via de financiering van geloofsgemeenschappen in Nederland.

Wat is de impact van deze overheidsinterventies op grondrechten van burgers? Is voldoende gegarandeerd dat het beleid zonder willekeur wordt toepast? Hebben burgers en organisaties die beperkt worden in hun vrijheden adequate toegang tot rechtsbescherming? Het onderzoeksprogramma ‘Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid’ van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit organiseert op vrijdagmiddag 20 april 2018 een wetenschappelijk seminar over het spanningsveld tussen de verantwoordelijkheid van de overheid en de bescherming van grondrechten.

Meer informatie over het programma, deelname en/of het geven van een korte pitch vindt u hier (pdf).