Workshop: Writing a New Dutch Constitution with Google Docs

Dinsdag 21 maart 2017, 13.30-17.00 uur
Tilburg University, M1003
Voor studenten, docenten en andere geïnteresseerden

In Nederland worden het schrijven van een nieuwe Grondwet en constitutionele herziening als unieke momenten in de staatskundige geschiedenis gezien. In de rest van de wereld zijn zulke gebeurtenissen echter aan de orde van de dag. Moderne informatietechnologieën maken het mogelijk om constitutionele vergaderingen met rechtsvergelijkende inzichten te verrijken, efficiënter te maken en een daadwerkelijk collectief schrijfproces in gang te zetten.

Hoe werken deze technologieën? Wat zou er gebeuren als wij next generation constitutional drafting and deliberation tools inzetten om te kijken naar Nederlandse constitutionele vraagstukken? Hoe zou een nieuwe Grondwet voor Nederland eruit moeten zien? Zou deze Grondwet geschreven kunnen worden door burgers zelf? Deze vragen staan centraal bij de workshop ‘Writing a New Dutch Constitution with Google Docs’ die op dinsdag 21 maart 2017 in Tilburg zal worden verzorgd door de Amerikaanse onderzoeker Zachary Elkins (University of Texas at Austin).

Deze workshop wordt georganiseerd door Nederlandrechtsstaat.nl in samenwerking met het Tilburgse studentennetwerk Staats- en Bestuursrecht.

Zie voor meer informatie en aanmelding deze flyer (pdf).