Scriptieprijs 2018 gewonnen door Arte Brueren

Met haar onderzoeksmasterscriptie over het gebruik van jurisprudentie in memories van toelichting bij wetsvoorstellen heeft Arte Brueren (Rijksuniversiteit Groningen) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2018 gewonnen.

Arte Brueren stelde zich in haar scriptie de vraag hoe de wetgever omgaat met relevante rechtspraak bij de totstandkoming van nieuwe wetgeving. Zij selecteerde 152 wetgevingsdossiers en bestudeerde de parlementaire stukken om na te gaan hoe de wetgever daarin rechtspraak vermeldt en verwerkt. De uitkomst van dat monnikenwerk is verrassend: ondanks het verbod van constitutionele toetsing van wetgeving door de rechter, blijkt de invloed van de rechter in het wetgevingsproces toch aanzienlijk te zijn.  De jury prees de originele onderwerpskeuze en het goed gestructureerde onderzoek. Dit heeft geleid tot een goed geschreven scriptie die daadwerkelijk nieuwe staatsrechtelijke kennis oplevert, gebaseerd op een grondige analyse van primaire bronnen.

De scriptie werd geschreven in het kader van de gezamenlijke onderzoeksmaster staats- en bestuursrecht van de Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen. Zij werd begeleid door prof. mr. Solke Munneke en mr.  Derk Bunschoten.

De Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2018 werd uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie op 14 december 2018 in Rotterdam. Naast de winnaar Arte Brueren (RUG) waren genomineerd: Joost Goes (UvA) en Bas Tadema (RUG). De jury bestond uit dr. Gert-Jan Leenknegt (TiU, voorzitter), mr. Hanneke Schipper-Spanninga (BZK) en mr. dr. Sandor Loeffen (Tweede Kamer/VU).

Lees hier de genomineerde scripties.