Scriptieprijs

De Staatsrechtkring kent jaarlijks een prijs toe aan de auteur van de beste masterscriptie op het terrein van het Nederlandse, Europese of vergelijkende constitutionele recht van het afgelopen collegejaar.

Scriptieprijs 2023/2024

Rond jij in het collegejaar 2023-2024 je masterstudie af en schreef je een scriptie op het terrein van het Nederlandse, Europese of vergelijkende constitutionele recht? Dan kun je meedingen naar de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring. Stuur je scriptie, samen met het ingevulde deelnameformulier, 23 september 2024 in via secretaris@staatsrechtkring.nl en n.graaf@uva.nl. In het reglement lees je de verdere voorwaarden voor deelname. De scriptieprijs, bestaande uit een certificaat en een geldbedrag van 250 euro, wordt uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie.

Je kan het reglement en deelnameformulier downloaden via de volgende link: Reglement-Scriptieprijs-van-de-Staatsrechtkring-20232024

Scriptieprijs 2022/2023

Fadi Fahad (VU Amsterdam) is de winnaar van de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2022/2023 met zijn scriptie ‘Een gewaarschuwd kabinet telt voor twee: over doorwerking van wetgevingsadvisering door de Raad van State in het migratierecht’.

Eveneens genomineerd:

Sarah Karsten (Nijmegen): Burgerschapsonderwijs in de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen: Een obstakel voor bekostiging?

Maud Heldens (Nijmegen): De grondwettelijke beperkingssystematiek en de (on)mogelijkheden van constitutionele toetsing

Scriptieprijs 2021/2022

Julian Boer (UU) is de winnaar van de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2021/22 met zijn scriptie ‘Covid-19, Die Stunde der Exekutive? Een onderzoek naar de parlementaire controle op de coronamaatregelen in rechtsvergelijkend perspectief’).

Eveneens genomineerd:

Yannou Tamis (VU Amsterdam): Weerbaar tot aan de bovenste trede. Onderzoek naar de ‘escalatieladder’ van weerbaarheidsmaatregelen van de Staatscommissieparlementair stelsel, in het licht van de inclusieve, zichzelf corrigerende democratie

Marlies Star (Open Universiteit), Hoe Algoritmes het Publieke Debat beïnvloeden. De gevolgen van een door algoritmes gepersonaliseerde informatievoorziening op onze vrijheid inlichtingen of denkbeelden te ontvangen en het effect hiervan op het publieke debat als onderdeel van de democratie in Nederland

Hessel Boom (Universiteit Leiden), De Liberale Paradox: op zoek naar morele normenkaders in het constitutionele recht

Scriptieprijs 2020

Leonore ten Hulsen (VU Amsterdam) is de winnaar van de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2020 met haar Engelstalige scriptie over ‘Open Sourcing Evidence from the Internet. The protection of privacy in civilian criminal investigations using OSINT (open-source intelligence)’.

Winnaar:

Leonore ten Hulsen, Open Sourcing Evidence from the Internet. The protection of privacy in civilian criminal investigations using OSINT (open-source intelligence) [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], VU Amsterdam, december 2019.

Eveneens genomineerd:

Milou Boeren, Toetsing van een avv, wat doen we er dan eigenlijk mee? Evoluties in de exceptieve toetsing van algemeen verbindende voorschriften in het licht van de machtenscheiding [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], Tilburg University, juni 2020.

Juliana Augustinis Valle Machado Silva, The Political Micro-Targeting Threats to Democracy: Building Legal Solutions to Preserve Fair Elections [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], VU Amsterdam, juli 2020.

Scriptieprijs 2019

Max Vetzo (Universiteit Utrecht) heeft de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2019 gewonnen met zijn indrukwekkende en uiterst actuele masterstudie naar algoritmes en grondrechten. Lees verder >>

Winnaar:

Max Vetzo, Algoritmes en grondrechten [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], inleiding en hoofdstukken 1, 3 en 4, Universiteit Utrecht, januari 2019.

Eveneens genomineerd:

Suzanne Bloks, Referendums in Representative Democracies: Law and the Mathematics of Voting [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], Universiteit Utrecht, november 2018.

Rowin JansenParlementaire controle op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], Radboud Universiteit, augustus 2019.

Scriptieprijs 2018

Met haar onderzoeksmasterscriptie over het gebruik van jurisprudentie in memories van toelichting bij wetsvoorstellen heeft Arte Brueren (Rijksuniversiteit Groningen) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2018 gewonnen. Lees verder >>

Winnaar:

Arte Brueren, Jurisprudentie in de memorie van toelichting: wetgever en rechter in dialoog [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], Rijksuniversiteit Groningen, augustus 2018.

Eveneens genomineerd:

Joost Goes, De kiezer en de constitutie: democratische legitimatie van grondwetsherzieningen in Nederland [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], Universiteit van Amsterdam, augustus 2018.

Bas Tadema, Omgevingswaarden en de interbestuurlijke verhoudingen binnen de Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], Rijksuniversiteit Groningen, juni 2018.

Scriptieprijs 2017

Met zijn veelzijdige masterscriptie over strafrechtelijke handhaving in het openbare-orderecht, die zowel voor de wetenschap als de praktijk heldere en bruikbare inzichten biedt, heeft Bjorn Eggen (Radboud Universiteit) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2017 gewonnen. Lees meer >>

Winnaar:

Bjorn Eggen, Strafrechtelijke handhaving van verwijderingsbevelen en gebiedsontzeggingen naar aanleiding van openbare-ordeverstoringen: een tocht van vallen en opstaan, Radboud Universiteit, juli 2017.

Eveneens genomineerd:

Karlijn Landman, De Grondwet uit het beton: een onderzoek naar een nieuwe wijzigingsprocedure voor de Nederlandse organieke wetten [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], Universiteit Utrecht, juni 2017.

Arie Vonk Noordegraaf, Het vrije mandaat, feit of fictie? Beperkingen aan fractieafsplitsingen getoetst aan het vrije mandaat van Tweede Kamerleden [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], Universiteit Utrecht, maart 2017.

Scriptieprijs 2016

scriptieprijs2016winnaarMet haar onderzoek naar de vraag wat te doen als het beginsel van machtenscheiding niet leidt tot een evenwicht maar tot een impasse tussen de staatsmachten heeft Rosanne Franken (Tilburg University) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2016 gewonnen.  Lees meer over de prijsuitreiking >>

Winnaar:

Rosanne Franken, Rechtsstatelijke impasse. Een onderzoek naar de theorie van de pouvoir neutre van Benjamin Constant vanuit rechtsstatelijke beginselen [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], Tilburg University, okt. 2015.

Eveneens genomineerd:

Ursus Eijkelenberg, Van gerechtvaardigde angst naar ‘morele paniek’. De ontwikkeling van de Nederlandse weerbare democratie en haar uiterste verzetsmiddel; het partijverbod [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], Universiteit van Amsterdam, sept. 2015.

Angela Jans, Kunst macht frei. Over de relatie tussen kunst en belediging in Nederland en Duitsland [wp-svg-icons icon=”file-pdf” wrap=”i”], Erasmus Universiteit Rotterdam, juni 2016.