Scriptieprijs

De Staatsrechtkring kent jaarlijks een prijs toe aan de auteur van de beste masterscriptie op het terrein van het Nederlandse, Europese of vergelijkende constitutionele recht van het afgelopen collegejaar.

Rond jij in het collegejaar 2018-2019 je masteropleiding af en schrijf je een scriptie op het terrein van het Nederlandse, Europese of vergelijkende constitutionele recht? Dan kun je meedingen naar de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2019. Stuur je scriptie uiterlijk 30 september 2019 in. In het Reglement lees je de verdere voorwaarden voor deelname en hoe je je scriptie aanlevert.

De scriptieprijs, bestaande uit een certificaat en een geldbedrag van 250 euro, wordt uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie op vrijdag 13 december 2019 in Amsterdam.

Scriptieprijs 2018

Met haar onderzoeksmasterscriptie over het gebruik van jurisprudentie in memories van toelichting bij wetsvoorstellen heeft Arte Brueren (Rijksuniversiteit Groningen) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2018 gewonnen. Lees verder >>

Winnaar:

Arte Brueren, Jurisprudentie in de memorie van toelichting: wetgever en rechter in dialoog , Rijksuniversiteit Groningen, augustus 2018.

Eveneens genomineerd:

Joost Goes, De kiezer en de constitutie: democratische legitimatie van grondwetsherzieningen in Nederland , Universiteit van Amsterdam, augustus 2018.

Bas Tadema, Omgevingswaarden en de interbestuurlijke verhoudingen binnen de Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat , Rijksuniversiteit Groningen, juni 2018.

Scriptieprijs 2017

Met zijn veelzijdige masterscriptie over strafrechtelijke handhaving in het openbare-orderecht, die zowel voor de wetenschap als de praktijk heldere en bruikbare inzichten biedt, heeft Bjorn Eggen (Radboud Universiteit) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2017 gewonnen. Lees meer >>

Winnaar:

Bjorn Eggen, Strafrechtelijke handhaving van verwijderingsbevelen en gebiedsontzeggingen naar aanleiding van openbare-ordeverstoringen: een tocht van vallen en opstaan , Radboud Universiteit, juli 2017.

Eveneens genomineerd:

Karlijn Landman, De Grondwet uit het beton: een onderzoek naar een nieuwe wijzigingsprocedure voor de Nederlandse organieke wetten , Universiteit Utrecht, juni 2017.

Arie Vonk Noordegraaf, Het vrije mandaat, feit of fictie? Beperkingen aan fractieafsplitsingen getoetst aan het vrije mandaat van Tweede Kamerleden , Universiteit Utrecht, maart 2017.

Scriptieprijs 2016

scriptieprijs2016winnaarMet haar onderzoek naar de vraag wat te doen als het beginsel van machtenscheiding niet leidt tot een evenwicht maar tot een impasse tussen de staatsmachten heeft Rosanne Franken (Tilburg University) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2016 gewonnen.  Lees meer over de prijsuitreiking >>

Winnaar:

Rosanne Franken, Rechtsstatelijke impasse. Een onderzoek naar de theorie van de pouvoir neutre van Benjamin Constant vanuit rechtsstatelijke beginselen , Tilburg University, okt. 2015.

Eveneens genomineerd:

Ursus Eijkelenberg, Van gerechtvaardigde angst naar ‘morele paniek’. De ontwikkeling van de Nederlandse weerbare democratie en haar uiterste verzetsmiddel; het partijverbod , Universiteit van Amsterdam, sept. 2015.

Angela Jans, Kunst macht frei. Over de relatie tussen kunst en belediging in Nederland en Duitsland , Erasmus Universiteit Rotterdam, juni 2016.