Boekpublicatie: De onverplichte tegemoetkoming

onverplichtetegemoetkomingDe slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, de repatrianten uit Nederlands-Indië en de voormalige kokkelvissers van de Waddenzee hebben één ding gemeen: ze zijn allen ontvangers van een onverplichte tegemoetkoming, een financiële verstrekking vanuit de overheid ter compensatie van schade, zonder dat daar een rechtsplicht aan ten grondslag ligt. Het zijn voorbeelden van een verschijnsel dat steeds meer in de belangstelling staat van de praktijk en wetenschap.

In het boek De onverplichte tegemoetkoming van A.M. Keppel wordt dit verschijnsel bekeken vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief. Daarbij worden uitvoerig de problematische aspecten van de onverplichte tegemoetkoming behandeld in het licht van onder meer het gelijkheidsbeginsel en het rechtszekerheidsbeginsel en worden denkrichtingen uitgewerkt voor beperking van deze problematiek.

A.M. Keppel, De onverplichte tegemoetkoming. Een probleemverkenning vanuit democratisch-rechtsstatelijk perspectief, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers 2015. 138 pp. ISBN 978‐94‐6290‐114‐8. Meer informatie >>