Publicatie: De Economische Constitutie / The Economic Constitution

Recent verscheen bij Wolf Publishers ‘De Economische Constitutie. Beginselen van de Democratische Rechtsstaat tussen Globalisering en Europeanisering’. Dit verslagboek bundelt de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie 2019, die op 13 december 2019 – precies één jaar geleden – plaatsvond in Amsterdam. De verschillende bijdragen zijn geschreven ten behoeve van de discussie die plaatsvond in een drietal…

Verder lezen

Boekpublicatie: De onverplichte tegemoetkoming

De slachtoffers van de vuurwerkramp in Enschede, de repatrianten uit Nederlands-Indië en de voormalige kokkelvissers van de Waddenzee hebben één ding gemeen: ze zijn allen ontvangers van een onverplichte tegemoetkoming, een financiële verstrekking vanuit de overheid ter compensatie van schade, zonder dat daar een rechtsplicht aan ten grondslag ligt. Het zijn voorbeelden van een verschijnsel dat…

Verder lezen

Recent verschenen: Integriteit in politiek en bestuur

De bundel Integriteit in politiek en bestuur bevat de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie 2013, die werd georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het thema van de conferentie, integriteit in politiek en bestuur, staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Met de preadviezen in deze bundel wordt vanuit…

Verder lezen

Recent verschenen: Het Europees Parlement als transnationale volksvertegenwoordiging

Wat betekent het om ‘soeverein volk’ te zijn? Welke relatie tussen burgers onderling en tussen volk en parlement vooronderstelt volkssoevereiniteit? En wat is de verhouding tussen meerdere volkeren en een parlement, als zij in één (con)federaal verband een volksvertegenwoordiging delen? Deze klassieke vragen behoeven steeds dringender beantwoording in een Europese context, nu van het Europees…

Verder lezen

The Powers that Be: Op zoek naar nieuwe checks and balances

De bundel The Powers that Be bevat de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie 2012. Tijdens deze conferentie, die werd georganiseerd door de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, werd stilgestaan bij de vraag of – en zo ja, waarom – de huidige constitutionele checks and balances tekort schieten. Dit vooral in het licht van…

Verder lezen