Max Vetzo wint Scriptieprijs Staatsrechtkring 2019

De Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2019 is gewonnen door Max Vetzo (Universiteit Utrecht) voor zijn masteronderzoek naar algoritmes en grondrechten. De prijs werd uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie op 13 december in Amsterdam.

De jury prees het werk van Vetzo om het uiterst actuele en belangwekkende thema – algoritmes en grondrechten – en was onder de indruk van het boekwerk dat uit dit onderzoek is voortgevloeid. De gevolgde methode, zo stelt het juryrapport, is zuiver en inzichtelijk. De studie biedt zowel een helder overzicht als de vereiste diepgang die een analyse van dit soort onderzoek vereist. De jury ziet het onderzoek dan ook als een belangrijke bouwsteen voor de rechtspraktijk, waarin de studie – als onderdeel van een breder onderzoeksrapport – inmiddels ook daadwerkelijk een grote rol speelt. Het onderzoek is begeleid door prof. mr. Janneke Gerards en prof. mr. Remco Nehmelman.

De Scriptieprijs van de Staatsrechtkring wordt jaarlijks toegekend aan de beste masterscriptie op het terrein van het Nederlandse, Europese of vergelijkende constitutionele recht. De jury bestond dit jaar uit prof. mr. Jerfi Uzman (Universiteit Utrecht, voorzitter), prof. mr. Wim Voermans (Universiteit Leiden) en prof. mr. Wytze van der Woude (Rijksuniversiteit Groningen/ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Naast de winnaar waren de scripties van Suzanne Bloks (Universiteit Utrecht) over referenda in representatieve democratieën en Rowin Jansen (Radboud Universiteit) over parlementaire controle op de inlichtingendiensten genomineerd voor de prijs. Meer informatie over de scripties is te vinden op deze pagina.