Recent verschenen: TvCR 2-2017

Het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) opent met een artikel van Gert Jan Veerman, die ingaat op de aloude bewering dat amendementen de kwaliteit van Nederlandse wetgeving aantasten. In de rubriek Wetgeving bespreken Pien van den Eijnden en Paul van Sasse van Ysselt de achtergrond en doelstelling van de voorstellen voor een algemene bepaling en het recht op een eerlijk proces in de Grondwet, die inmiddels gereed zijn voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer (in eerste lezing).

De stelling die deze keer in TvCR wordt bediscussieerd heeft betrekking op het initiatiefwetsvoorstel over orgaandonatie. Jos Dute pleit voor de stelling dat dit voorstel in strijd is met artikel 11 Grondwet, Aart Hendriks betoogt dat het voorstel de grondrechten geen geweld aandoet.

In de rubriek Bij de buren deze keer veel aandacht voor Brexit. Gareth Davies bespreekt de procedurele en constitutionele aspecten van het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese  Unie. Derk Bunschoten meer specifiek in op de uitspraak van het Britse High Court en het Supreme Court over de betrokkenheid van het Britse parlement bij de beslissing om de Brexit-procedure in gang te zetten. In de boekenrubriek ten slotte aandacht voor het proefschrift van Lukas van den Berge (UU) over bestuursrecht tussen autonomie en verhouding en het boek ‘Europa ja – aber welches?’ van Dieter Grimm, oud-rechter van het Bundesverfassungsgericht.

Een uitgebreide signalering is verschenen op het weblog Publiekrecht & Politiek.

TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het tijdschrift elk kwartaal toegestuurd.