Recent verschenen: TvCR 4-2017

In het herfstnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht een artikel van Niels Jak over de binding van semipublieke instellingen aan het EU-Grondrechtenhandvest. In de rubriek Wetgeving bespreekt Janneke Gerards de parlementaire behandeling van Protocol 16 bij het EVRM.┬áDe Stelling die in deze editie van TvCR wordt bediscussieerd luidt: de uitzondering op het discriminatieverbod voor…

Verder lezen

Recent verschenen: TvCR 3-2017

In het zomernummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht onder meer aandacht voor de praktijk van het gemeentelijke referendum en voor de ontwikkelingen in de Koninkrijksverhoudingen onder Rutte II. In de rubriek ‘Bij de buren’ een artikel over het Japanse pacifisme- en defensievraagstuk vanuit constitutioneel perspectief. Verder deze keer recensies van de bundel historische en…

Verder lezen

Recent verschenen: TvCR 2-2017

Het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) opent met een artikel van Gert Jan Veerman, die ingaat op de aloude bewering dat amendementen de kwaliteit van Nederlandse wetgeving aantasten. In de rubriek Wetgeving bespreken Pien van den Eijnden en Paul van Sasse van Ysselt de achtergrond en doelstelling van de voorstellen voor een…

Verder lezen

Recent verschenen: TvCR 1-2017

Recent verscheen het januari-nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. In deze editie onder meer een artikel over de binding van koninkrijksorganen aan de nationale grondrechten, een bijdrage over het grondwetsvoorstel inzake een ieder verbindende bepalingen in verdragen en een discussie over de toetsende rol van de bestuursrechter in asielzaken. Een uitgebreide signalering verscheen op…

Verder lezen

Recent verschenen: TvCR 4-2016

Het najaarsnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht is onlangs verschenen. Meer over de inhoud van deze editie vindt u in een bijdrage op het weblog Publiekrecht & Politiek. TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het blad elk kwartaal toegestuurd.

Verder lezen

Recent verschenen: TvCR 3-2016

Het julinummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht opent met een artikel van Gijsbert Vonk over de decentralisaties in het sociale domein in het licht van de grondrechtelijke zorgplichten. Kunnen dergelijke plichten worden gerealiseerd door de relaties tussen burgers en maatschappelijke verbanden aan te spreken? Welke verantwoordelijkheden komen het Rijk in dit verband toe in…

Verder lezen