Recent verschenen: TvCR 2-2014

tvcrHet aprilnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht is uit. In dit nummer is allereerst aandacht voor de jubilerende Grondwet. Carin van Leeuwen bespreekt in het openingsartikel hoe er de afgelopen 200 jaar verschillend is aangekeken tegen de rol van de jubilaris in rechtsorde en samenleving. In de tweede bijdrage verschuift de blik naar het fenomeen federalisme. Patricia Popelier gaat in op de kwestie hoe wezenlijk grondwettelijke autonomie is voor deelstaten in een federatie. Bepaalt dat aspect of een rechtsorde federaal is of niet?

Verder in het aprilnummer van TvCR: in de rubriek ‘Wetgeving’ bespreken Marga Groothuis en Jan-Peter Loof het conceptwetsvoorstel voor een nieuw artikel 13 Grondwet, dat nu nog inzoomt op het brief-, telefoon- en telegraafgeheim. In ‘Bij de buren’ gaat Elisenda Casanas Adam in op de constitutionele discussie rond zelfbeschikking voor Catalonië en Schotland. Tot slot is er nog aandacht voor de verschijning van enkele staatsrechtelijke proefschriften.

TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het tijdschrift vier maal per jaar toegestuurd.