Recent verschenen: TvCR 3-2016

tvcrHet julinummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht opent met een artikel van Gijsbert Vonk over de decentralisaties in het sociale domein in het licht van de grondrechtelijke zorgplichten. Kunnen dergelijke plichten worden gerealiseerd door de relaties tussen burgers en maatschappelijke verbanden aan te spreken? Welke verantwoordelijkheden komen het Rijk in dit verband toe in termen van regulering, toezicht en financiering? Daarnaast in deze editie een artikel van Henk Kummeling over het ongemak van de instituties van de representatieve democratie met verdergaande betrokkenheid van de burger bij besluitvormingsprocessen, het belang van verder onderzoek naar legimititeitsvraagstukken en de taak van de staatsrechtwetenschap daarbij.

In de rubriek Wetgeving bespreekt C.N. van der Sluis het initiatiefwetsvoorstel Wet open overheid, dat in april door de Tweede Kamer werd aangenomen. Verder een reactie van Lou Brouwer op het artikel over het toezicht op rechters in het aprilnummer van TvCR, met een naschrift van Paul Bovend’Eert. In de rubriek Bij de buren een bijdrage van Urszula Jaremba over de rule of law in Polen en van B. Guastaferro over de hervorming van de Italiaanse Senaat. In de boekenrubriek ten slotte een bespreking van het proefschrift van Frans Verhagen over de katholieke politicus Charles Ruijs de Beerenbrouck.

Bekijk hier de inhoudsopgave (pdf). TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het blad elk kwartaal toegestuurd.