Recent verschenen: TvCR 3-2014

tvcrIn de rubriek ‘Artikel’ van het julinummer van TvCR aandacht voor politiek staatsrecht en grondrechten. Het nummer opent met een bijdrage van Martine van Kessel en Mentko Nap over het in de literatuur nog weinig verkende onderwerp van parlementaire controversieelverklaringen. Hoe moet dit staatsrechtelijke fenomeen precies worden gewaardeerd? In de tweede bijdrage schijnt Berend Roorda zijn licht op het thans, door alle perikelen rond pro- en anti-IS-betogingen in Den Haag, zeer actuele onderwerp van integrale demonstatieverboden. Is een dergelijk verbod toelaatbaar, wenselijk en noodzakelijk?

Verder in het julinummer van TvCR: in de rubriek ‘Wetgeving’ voorziet Janneke Gerards het – inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen – voorstel tot afschaffing van de enkele-feitconstructie in de Algemene wet gelijke behandeling van een contextuele inbedding. In de rubriek ‘De Stelling’ gaan Barend Barentsen en Jerfi Uzman met elkaar in debat over de vraag of het is toegestaan om bijstandsgerechtigden te verplichten tot vrijwilligerswerk.

TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het tijdschrift vier maal per jaar toegestuurd.