Recent verschenen: TvCR 4-2014

tvcrHet oktobernummer van TvCR is uit. In de twee artikelen waarmee het nummer opent ruim baan voor de Europese dimensie van het staatsrecht. Eerst wordt door Vandamme de veelbesproken vernietiging door het Hof van Justitie van de dataretentie-richtlijn geanalyseerd. Welke gevolgen heeft deze beslissing bijvoorbeeld voor nationaal uitvoeringsrecht ter zake? In het tweede artikel gaan Klok en Breunese in op de curieuze kwestie rond het dubbelmandaat van Geert Wilders. Een scala aan constitutionele procedures en hobbels passeren in deze bijdrage de revue.

Verder in het oktobernummer van TvCR: in de rubriek ‘Wetgeving’ bespreekt Stamhuis het wetsvoorstel opheffing strafrechtelijke immuniteit overheid. In de rubriek ‘De Stelling’ gaan Nehmelman en Cohen met elkaar in debat over de vraag of de grootschalige decentralisaties op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen vanaf 2015 wel stroken met het constitutionele beginsel van decentralisatie zelf. In de rubriek ‘Bij de Buren’ wordt de blik verplaatst naar Portugal en België. In beide gevallen wordt de rol van de rechter onder de loep genomen. De Lange sluit het nummer af met een recensie van een aantal studies waarin het evenredigheidsbeginsel centraal staat.

TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het tijdschrift vier maal per jaar toegestuurd.