Recent verschenen: TvCR 4-2017

In het herfstnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht een artikel van Niels Jak over de binding van semipublieke instellingen aan het EU-Grondrechtenhandvest. In de rubriek Wetgeving bespreekt Janneke Gerards de parlementaire behandeling van Protocol 16 bij het EVRM. De Stelling die in deze editie van TvCR wordt bediscussieerd luidt: de uitzondering op het discriminatieverbod voor politieke benoemingen in artikel 5 lid 4 Algemene wet gelijke behandeling moet worden geschrapt. Verder aandacht voor de Oostenrijkse presidentsverkiezingen in 2016 en een bespreking van het boek Dimensions of Dignity: The Theory and Practice of Modern Constitutional Law van Jacob Weinrib.

Een uitgebreide signalering is te lezen op het weblog Publiekrecht & Politiek.

TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het tijdschrift elk kwartaal toegezonden.