Scriptieprijs Staatsrechtkring 2017 gewonnen door Bjorn Eggen

Met zijn veelzijdige masterscriptie over strafrechtelijke handhaving in het openbare-orderecht, die zowel voor de wetenschap als de praktijk heldere en bruikbare inzichten biedt, heeft Bjorn Eggen (Radboud Universiteit) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2017 gewonnen.

Eggen onderzoekt in zijn scriptie de strafrechtelijke handhaving van verwijderingsbevelen en gebiedsontzeggingen naar aanleiding van openbare-ordeverstoringen. Hoewel deze instrumenten in de dagelijkse praktijk veelvuldig worden toegepast door de overheid, is niet altijd duidelijk op welke juridische grondslag  dit gebeurt en in hoeverre deze bevelen bij overtreding door het strafrecht kunnen worden gehandhaafd. Het betreft een dubbelscriptie voor de masters Staats- en bestuursrecht en Strafrecht aan de Radboud Universiteit, begeleid door mr. dr. Rian de Jong en prof. mr. Henny Sackers.

De jury prijst de heldere schrijfstijl en de adequate behandeling van de relevante thema’s. Eggen weet daarbij ook voor de praktijk van belang zijnde vraagstukken die in de jurisprudentie aan het licht zijn gekomen, op te lossen met een aantal aanbevelingen aan de wetgever die blijk geven van een scherp inzicht in het openbare-orderecht, een gebalanceerd  gevoel voor rechtsstatelijke verhoudingen en een ontwikkeld besef van wat wetgevingstechnisch gezien verstandig is. De jury heeft grote waardering voor de manier waarop de auteur zijn eigen positie in het wetenschappelijke debat ten opzichte van andere auteurs heeft weten te bepalen. Ten aanzien van dit complexe onderwerp is dat geen eenvoudige opgave.

De Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2017 werd uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie op 15 december 2017 in Maastricht. Naast de winnaar Bjorn Eggen (RU) waren genomineerd: Karlijn Landman (UU) en Arie Vonk Noordegraaf (UU). De jury bestond uit prof. mr. Roel de Lange (EUR, voorzitter), prof. mr. Solke Munneke (RUG) en prof. mr. Jon Schilder (VU).

Lees hier de genomineerde scripties.