Studenten Vrije Universiteit winnen Studentenparlement

Op vrijdag 28 mei 2021 vond de finale van het Studentenparlement 2020-2021 plaats. Omwille van de coronamaatregelen kwam de Tweede Kamer uitzonderlijk bijeen in Nijmegen. Gelegenheidsvoorzitter Paul van Meenen leidde het debat in goede banen. Na een intensief debat wees de jury uiteindelijk het team van de Vrije Universiteit aan als winnaar van de Zilveren Thorbeckepenning van de Staatsrechtkring.

In het Studentenparlement wordt de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer gesimuleerd. Teams van alle Nederlandse rechtenfaculteiten kunnen deelnemen met een bij loting bepaalde politieke kleur. De inzet van de competitie was ditmaal een regeringsvoorstel met maatregelen ter “bescherming van de integriteit van verkiezingen”, waarmee de Kiesraad bevoegd zou worden toezicht te houden op desinformatie die in aanloop naar de verkiezingen op sociale media zou worden verspreid.

Als schaduwministers traden aan: prof. dr. Roel de Lange (Minister-President, Minister van Algemene Zaken), prof. mr. dr. Sofia Ranchordás (Minister van Economische Zaken en Digitalisering) en em. prof. mr. Wouter Hins (Minister van Binnenlandse Zaken en Justitie). Zij verdedigden hun wetsvoorstel aan een kritisch Studentenparlement, dat werd bemenst door studenten van zeven deelnemende universiteiten.

Vanaf oktober 2020 kruisten de regering en de studentenfracties de degens tijdens de schriftelijke behandeling van het regeringsvoorstel. Dat resulteerde in een lijvig dossier, waarbij door zowel coalitie- als oppositiefracties een hele rits amendementen werd ingediend. De studenten werden bijgestaan door deskundigen van Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer, dat met adviezen over concept-amendementen een kijkje in de wetgevingskeuken bood.

Op vrijdag 28 mei 2021 kwam de Tweede Kamer bijeen op locatie van de Radboud Universiteit te Nijmegen, onder voorzitterschap van Tweede Kamerlid Paul van Meenen. Omwille van corona werd uitzonderlijk afgeweken van het gewaardeerd gebruik, waarbij het Studentenparlement in de plenaire vergaderzaal van de Tweede Kamer samenkomt.

In de loop van de dag bleek al hoe moeilijk het was om voor- en tegenstanders bij elkaar te brengen. Uiteindelijk lag een bijzonder complexe stemmingslijst voor, waarop een aanzienlijk aantal moties en amendementen prijkte. Sommige van die amendementen en moties wisten een meerderheid te verenigen. Dat gold uiteindelijk niet voor het wetsvoorstel zelf: het kreeg bij de uiteindelijke stemming niet voldoende steun om te worden aanvaard. Drie fracties stemden voor, vier fracties stemden tegen.

Aan het slot van het Studentenparlement wordt traditioneel de Zilveren Thorbeckepenning uitgereikt door de jury. Die bestond bij deze editie uit prof. mr. Egbert Dommering (emeritus

hoogleraar informatierecht), dhr. Ariejan Kortweg (politiek verslaggever van de Volkskrant) en drs. Paul van Meenen (lid van de Tweede Kamer voor D66, tevens Kamervoorzitter van het Studentenparlement). Uiteindelijk riep de jury de Nederlandse Unie voor Veritas en Unitas (NUVU) uit tot winnaar van de competitie, de fractie van de Vrije Universiteit Amsterdam.

De jury prees NUVU voor enkele handige interrupties, voor het consequent verdedigen van de vrijheid van meningsuiting (“Wij kunnen niet toelaten dat de vrijheid van meningsuiting wordt geofferd op een dogmatisch altaar”) en voor het listig gemanoeuvreer waarmee de fractie bijdroeg aan het in de prullenbak belanden van het wetsvoorstel

Het Studentenparlement wordt elke twee jaar gehouden onder auspiciën van de Staatsrechtkring in samenwerking met de Tweede Kamer en met steun van het ministeries van BZK. De eerstvolgende editie gaat in het najaar van 2022 van start. Voor de schriftelijke stukken die bij de editie 2020-2021 zijn opgeleverd: kijk hier.