Studentenparlement 2020-2021

In het tweejaarlijkse Studentenparlement wordt de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer gesimuleerd. In deze editie nemen teams van zeven Nederlandse rechtenfaculteiten als fracties deel aan de strijd om de Zilveren Thorbeckepenning van de Staatsrechtkring. De regering heeft een wetsvoorstel ingediend met maatregelen ter “bescherming integriteit van verkiezingen”.

stupa 2011Elk facultair team krijgt als fractie een door loting bepaalde politieke kleur. De teams werden begeleid door staatsrechtdocenten van de betreffende faculteiten. 

Gedurende de wedstrijd dienen de fracties niet alleen te laten zien dat zij de juridische inhoud van het wetsvoorstel doorgronden, maar ook dat zij het politieke spel goed beheersen. De behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats in een schriftelijke ronde en een mondelinge ronde. De schriftelijke ronde begint in het najaar van 2020, wanneer de regering haar wetsvoorstel bij de Kamer indient. In deze voorbereidende fase leveren de fracties hun schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel. Ook kunnen amendementen worden voorgesteld. De inbreng van de fracties en de regering wordt bijgehouden op deze pagina.

De afsluitende mondelinge behandeling van het wetsvoorstel vindt plaats op vrijdag 28 mei 2021. Na het debat met de regering volgt de stemming over amendementen, moties en het wetsvoorstel. De mondelinge behandeling vindt traditiegetrouw plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

De winnende fractie wordt na de plenaire behandeling aangewezen door een deskundige jury. De winnaars gaan naar huis met de Zilveren Thorbeckepenning van de Staatsrechtkring.

Het Studentenparlement vindt elke twee jaar plaats op initiatief van de Staatsrechtkring in samenwerking met de Tweede Kamer. De organisatie is dit jaar in handen van de Radboud Universiteit, de winnaar van de vorige editie.

 

Bekijk hier het verslag van het Studentenparlement 2018/19.