Studentenparlement 2018/2019

In het tweejaarlijkse Studentenparlement wordt de behandeling van een wetsvoorstel in de Tweede Kamer gesimuleerd. In deze editie namen teams van acht Nederlandse rechtenfaculteiten als fracties deel aan de strijd om de Zilveren Thorbeckepenning van de Staatsrechtkring. De regering diende een voorstel voor een wijziging van de Grondwet ingediend om er voor te zorgen dat de benoemingswijze van leden van de Hoge Raad en de Raad van State (verder) wordt geparlementariseerd. 

stupa 2011Elk facultair team kreeg als fractie een door loting bepaalde politieke kleur. De teams werden begeleid door staatsrechtdocenten van de betreffende faculteiten. Bekijk hier het verslag van het Studentenparlement 2018/19.

Gedurende de wedstrijd dienden de fracties niet alleen te laten zien dat zij de juridische inhoud van het wetsvoorstel doorgronden, maar ook dat zij het politieke spel goed beheersen. De behandeling van het wetsvoorstel vond plaats in een schriftelijke ronde en een mondelinge ronde. De schriftelijke ronde begon in het najaar van 2018, toen de regering haar wetsvoorstel bij de Kamer indient. In deze voorbereidende fase leverden de fracties hun schriftelijk commentaar op het wetsvoorstel. Ook kunnen amendementen worden voorgesteld. Bekijk op deze pagina de inbreng van de fracties en de regering.

De afsluitende mondelinge behandeling van het wetsvoorstel vond plaats op vrijdag 24 mei 2019. Na het debat met de regering volgde de stemming over amendementen, moties en het wetsvoorstel. De mondelinge behandeling vindt traditiegetrouw plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

De winnende fractie werd na de plenaire behandeling aangewezen door een deskundige jury. De winnaars gingen naar huis met de Zilveren Thorbeckepenning van de Staatsrechtkring.

Het Studentenparlement vindt elke twee jaar plaats op initiatief van de Staatsrechtkring in samenwerking met de Tweede Kamer. De organisatie was dit jaar in handen van de Rijksuniversiteit Groningen, de winnaar van de vorige editie.