Voorjaarsbijeenkomst 2015: De toekomst van de Eerste Kamer

UVAOp maandag 30 maart 2015 vindt de eerste Voorjaarsbijeenkomst van de Staatsrechtkring plaats, dit jaar georganiseerd door de Universiteit van Amsterdam.

Bij de Algemene Beschouwingen van het afgelopen najaar stelde de VVD voor een staatscommissie in te stellen die een hervorming van het tweekamerstelsel zou moeten voorbereiden. Minister-president Rutte riep alle fractievoorzitters op dit voorstel nader uit te werken. Bij de verkiezingen voor Provinciale Staten op 18 maart 2015 lijkt de belangrijkste vraag of het kabinet voldoende steun zal houden in de senaat.

Dat de Eerste Kamer in de belangstelling staat is duidelijk. Is het wenselijk dat de bevolking via de getrapte verkiezing van de Eerste Kamer een tussentijds oordeel uitspreekt over het regeringsbeleid? Dat past slecht bij het primaat van de Tweede Kamer, maar de praktijk is soms sterker dan de leer. De Voorjaarsbijeenkomst van de Staatsrechtkring op 30 maart 2015 te Amsterdam is daarom gewijd aan de toekomst van de Eerste Kamer. Is een herziening van de Grondwet wenselijk? Of dienen bestaande regels en conventies te worden verhelderd?

Ontvangst met koffie vanaf 13.15 uur. Het programma begint om 13.45 uur en wordt afgetrapt met drie prikkelende inleidingen. Na afloop is er een borrel.

Het volledige programma, sprekers, locatie en de mogelijkheid tot aanmelding vindt u op www.staatsrechtkring.nl/voorjaarsbijeenkomst