Voorjaarsbijeenkomst 2017 over verborgen staatsrecht

Voorjaarsbijeenkomst Staatsrechtkring
Vrijdag 12 mei 2017, 13.30 – 17.00 uur
Rijksuniversiteit Groningen
Download aankondiging (pdf)

Het publiekrecht wordt steeds complexer en specialistischer. Grote operaties als de decentralisaties in het sociaal domein, de introductie van de Omgevingswet en het gemoderniseerde toezicht op het onderwijs illustreren dit. Deze ontwikkelingen hebben gemeenschappelijk dat zij maatschappelijk grote gevolgen hebben en dat ze aan verschillende rechtsgebieden raken. Het klassieke staatsrechtelijke begrippenkader volstaat vaak niet meer. De allround staats- en bestuursrechtjurist bestaat nauwelijks nog; in plaats daarvan zijn er omgevingsrechtsspecialisten, decentralisatiedeskundigen, sociaalzekerheidsexperts, openbare orde-hoogleraren etc. Door die verreikende specialisatie bestaat het risico dat algemene, structuurbepalende leerstukken op de achtergrond raken of zelfs uit beeld verdwijnen. Het klassieke staatsrecht raakt als het ware verborgen achter de actuele ontwikkelingen met hun eigen dynamiek en op het geval toegespitste redeneringen.

De Voorjaarsbijeenkomst van de Staatsrechtkring 2017 zal gewijd zijn aan de wisselwerking tussen verborgen staatsrechtelijke leerstukken en bijzondere bestuursrechtelijke rechtsgebieden waar de grote ontwikkelingen zich voordoen. Deelname is gratis. Meer over het programma, locatie en aanmelding >>