Staatsrechtkring

Nederlandse vereniging voor staatsrecht

Pagina 2 van 17

Groningse fractie wint Studentenparlement 2016/2017

Na een enerverend plenair debat in het Studentenparlement 2016/2017 over een grondwettelijke regeling voor terrorismebestrijding werd de fractie Verbonden van Boven van de Rijksuniversiteit Groningen uitgeroepen tot winnaar van de Zilveren Thorbeckepenning.

Aan deze editie van dit tweejaarlijkse evenement, waarin de parlementaire behandeling van een wetsvoorstel wordt gesimuleerd, namen studententeams van acht Nederlandse rechtenfaculteiten deel. Op vrijdag 19 mei 2017 vond het afsluitende debat plaats in de plenaire zaal van de Tweede Kamer.

Lees verder

Recent verschenen: TvCR 2-2017

Het voorjaarsnummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht (TvCR) opent met een artikel van Gert Jan Veerman, die ingaat op de aloude bewering dat amendementen de kwaliteit van Nederlandse wetgeving aantasten. In de rubriek Wetgeving bespreken Pien van den Eijnden en Paul van Sasse van Ysselt de achtergrond en doelstelling van de voorstellen voor een algemene bepaling en het recht op een eerlijk proces in de Grondwet, die inmiddels gereed zijn voor plenaire behandeling in de Tweede Kamer (in eerste lezing).

De stelling die deze keer in TvCR wordt bediscussieerd heeft betrekking op het initiatiefwetsvoorstel over orgaandonatie. Jos Dute pleit voor de stelling dat dit voorstel in strijd is met artikel 11 Grondwet, Aart Hendriks betoogt dat het voorstel de grondrechten geen geweld aandoet.

In de rubriek Bij de buren deze keer veel aandacht voor Brexit. Gareth Davies bespreekt de procedurele en constitutionele aspecten van het aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese  Unie. Derk Bunschoten meer specifiek in op de uitspraak van het Britse High Court en het Supreme Court over de betrokkenheid van het Britse parlement bij de beslissing om de Brexit-procedure in gang te zetten. In de boekenrubriek ten slotte aandacht voor het proefschrift van Lukas van den Berge (UU) over bestuursrecht tussen autonomie en verhouding en het boek ‘Europa ja – aber welches?’ van Dieter Grimm, oud-rechter van het Bundesverfassungsgericht.

Een uitgebreide signalering is verschenen op het weblog Publiekrecht & Politiek.

TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het tijdschrift elk kwartaal toegestuurd.

Voorjaarsbijeenkomst 2017 over verborgen staatsrecht

Voorjaarsbijeenkomst Staatsrechtkring
Vrijdag 12 mei 2017, 13.30 – 17.00 uur
Rijksuniversiteit Groningen
Download aankondiging (pdf)

Het publiekrecht wordt steeds complexer en specialistischer. Grote operaties als de decentralisaties in het sociaal domein, de introductie van de Omgevingswet en het gemoderniseerde toezicht op het onderwijs illustreren dit. Deze ontwikkelingen hebben gemeenschappelijk dat zij maatschappelijk grote gevolgen hebben en dat ze aan verschillende rechtsgebieden raken. Het klassieke staatsrechtelijke begrippenkader volstaat vaak niet meer. De allround staats- en bestuursrechtjurist bestaat nauwelijks nog; in plaats daarvan zijn er omgevingsrechtsspecialisten, decentralisatiedeskundigen, sociaalzekerheidsexperts, openbare orde-hoogleraren etc. Door die verreikende specialisatie bestaat het risico dat algemene, structuurbepalende leerstukken op de achtergrond raken of zelfs uit beeld verdwijnen. Het klassieke staatsrecht raakt als het ware verborgen achter de actuele ontwikkelingen met hun eigen dynamiek en op het geval toegespitste redeneringen.

De Voorjaarsbijeenkomst van de Staatsrechtkring 2017 zal gewijd zijn aan de wisselwerking tussen verborgen staatsrechtelijke leerstukken en bijzondere bestuursrechtelijke rechtsgebieden waar de grote ontwikkelingen zich voordoen. Deelname is gratis. Meer over het programma, locatie en aanmelding >>

Staatsrechtconferentie 2017 over globalisering en soevereiniteit

Vrijdag 15 december 2017, 10:00-17:30 uur
Crowne Plaza Hotel, Maastricht

Download vooraankondiging (pdf)

De Staatsrechtconferentie 2017, georganiseerd door Maastricht University, zal zich buigen over de vraag welke betekenis soevereiniteit heeft in de hedendaagse wereld. Dat betekent dat niet alleen gekeken zal worden naar de vraag wat soevereiniteit is of betekent, welke betekenis of betekenissen het begrip kan hebben, maar ook of en hoe nationale soevereiniteit en daaraan gekoppelde democratie en legitimiteit verenigbaar zijn dan wel verenigd kunnen worden met de trends van globalisering en Europeanisering op velerlei gebied.

De voertaal van dit congres zal deels Engels/deels Nederlands zijn.

Deelnemers worden uitgenodigd korte papers in te dienen voor een van de vijf parallelworkshops (3 Nederlandstalig, 2 Engelstalig), uiterlijk 1 december.

Meer informatie en aanmelding: www.staatsrechtconferentie.nl.

Workshop: Writing a New Dutch Constitution with Google Docs

Dinsdag 21 maart 2017, 13.30-17.00 uur
Tilburg University, M1003
Voor studenten, docenten en andere geïnteresseerden

In Nederland worden het schrijven van een nieuwe Grondwet en constitutionele herziening als unieke momenten in de staatskundige geschiedenis gezien. In de rest van de wereld zijn zulke gebeurtenissen echter aan de orde van de dag. Moderne informatietechnologieën maken het mogelijk om constitutionele vergaderingen met rechtsvergelijkende inzichten te verrijken, efficiënter te maken en een daadwerkelijk collectief schrijfproces in gang te zetten.

Lees verder

Recent verschenen: TvCR 1-2017

Recent verscheen het januari-nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. In deze editie onder meer een artikel over de binding van koninkrijksorganen aan de nationale grondrechten, een bijdrage over het grondwetsvoorstel inzake een ieder verbindende bepalingen in verdragen en een discussie over de toetsende rol van de bestuursrechter in asielzaken. Een uitgebreide signalering verscheen op het weblog Publiekrecht & Politiek.

TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het blad elk kwartaal toegestuurd.

 

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2017 Staatsrechtkring

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑