Staatsrechtkring

Nederlandse vereniging voor staatsrecht

Pagina 2 van 19

Stageplaats: Nationaal Actieplan Mensenrechten

De Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving (CZW) van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zoekt een stagiair voor het projectteam Nationaal Actieplan Mensenrechten.

Lees de volledige vacature.

<

« Alle evenementen

Call for Papers: EuConst Colloquium 2018

The board of editors of the European Constitutional Law Review invites submissions for its 2018 EuConst Colloquium, which will be held in Amsterdam on 5 October 2018. The meeting is organized in cooperation with the University of Amsterdam and Maastricht University.

In line with the objectives of EuConst, the Colloquium will refect on themes of European constitutional law, its history and its evolution. Draft papers or abstracts should be submitted for review by 1 July 2018. Young scholars preparing for their PhD or within fve years of its completion are especially encouraged to submit.

Download the full call for papers here.

<

« Alle evenementen

NVER/Staatsrechtkring Symposium: The EU’s Rule of Law Framework and National Court Reforms – A Legitimate Concern?

Friday, 13 April 2018, 13h30-17h00
Leiden University
, Steenschuur 25
Programme (pdf) | Register here

On Friday, 13 April 2018, the Dutch Association for European Law (NVER) and the Dutch Association of Constitutional Law (Staatsrechtkring) will host a joint symposium on the EU Rule of Law Framework and judicial reforms in the member states. Distinguished speakers from academia, the judiciary and politics will address the state of play within the EU framework, the current tensions in Poland and the situation in other member states, and discuss fundamental questions and possible solutions.

With contributions by Stanislaw Biernat (Professor of European Law in Cracow and former Vice-President of the Polish constitutional court), Geert Cortens (former President of the Supreme Court of the Netherlands), Leonard Besselink (Professor of Constitutional Law, University of Amsterdam), Sophie In ’t Veld (Member of the European Parliament), Paul Bovend’Eert (Professor of Constitutional Law, Radboud University) and Tamara Trotman (Foundation ‘Judges for Judges’ and Justice in the Court of Appeal of The Hague).

Download the programme (pdf) here. Participation is free of charge, but registration is required. To register, send an e-mail to nver@nver.nl.

<

« Alle evenementen

VU-seminar: grondrechten en de bestrijding van terrorisme en radicalisering

Vrijdag 20 april 2018, 13.00-17.00 uur
Vrije Universiteit Amsterdam
Meer informatie (pdf)

Het voorkomen van terroristische aanslagen en Jihadistisch geïnspireerd geweld is één van de belangrijkste hedendaagse veiligheidsvraagstukken. De overheid heeft de verantwoordelijkheid om de nationale veiligheid te borgen. Het huidige overheidsbeleid kenmerkt zich door preventieve, bestuursrechtelijke interventies, gericht op het tegengaan van radicalisering in een vroeg stadium en het voorkomen dat buitenlandse organisaties invloed verkrijgen via de financiering van geloofsgemeenschappen in Nederland.

Wat is de impact van deze overheidsinterventies op grondrechten van burgers? Is voldoende gegarandeerd dat het beleid zonder willekeur wordt toepast? Hebben burgers en organisaties die beperkt worden in hun vrijheden adequate toegang tot rechtsbescherming? Het onderzoeksprogramma ‘Grondrechten, regulering en de verantwoordelijke overheid’ van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Vrije Universiteit organiseert op vrijdagmiddag 20 april 2018 een wetenschappelijk seminar over het spanningsveld tussen de verantwoordelijkheid van de overheid en de bescherming van grondrechten.

Meer informatie over het programma, deelname en/of het geven van een korte pitch vindt u hier (pdf).

<

« Alle evenementen

Recent verschenen: Constitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en experimentele wetgeving

Wet- en regelgevers staan onder toenemende druk om mogelijkheden te scheppen voor experimenteren met maatschappelijke en technologische innovaties, zoals bij alternatieve publieke of publiek-private besluitvorming, het omgaan met persoonsgegevens/’big data’, vernieuwing in het onderwijs en de zorg, de inrichting van ‘smart energy grids’, en de introductie van zelfrijdende auto’s, drones, en microchip implantatie. Wetgeving moet ‘toekomstbestendig’ worden door juridische ruimte te bieden voor het beproeven van innovatieve praktijken op basis van private, publieke en publiek-private initiatieven. Maar, hoeveel ruimte is rechtstatelijk beschouwd nog aanvaardbaar, zoals met het oog op rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, zeggenschap en de bescherming van fundamentele rechten, en hoe kan deze ruimte het best worden gebruikt, dat wil zeggen: in een goede balans tussen effectief en legitiem?

Lees verder

<

« Alle evenementen

Scriptieprijs Staatsrechtkring 2017 gewonnen door Bjorn Eggen

Met zijn veelzijdige masterscriptie over strafrechtelijke handhaving in het openbare-orderecht, die zowel voor de wetenschap als de praktijk heldere en bruikbare inzichten biedt, heeft Bjorn Eggen (Radboud Universiteit) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2017 gewonnen.

Eggen onderzoekt in zijn scriptie de strafrechtelijke handhaving van verwijderingsbevelen en gebiedsontzeggingen naar aanleiding van openbare-ordeverstoringen. Hoewel deze instrumenten in de dagelijkse praktijk veelvuldig worden toegepast door de overheid, is niet altijd duidelijk op welke juridische grondslag  dit gebeurt en in hoeverre deze bevelen bij overtreding door het strafrecht kunnen worden gehandhaafd. Het betreft een dubbelscriptie voor de masters Staats- en bestuursrecht en Strafrecht aan de Radboud Universiteit, begeleid door mr. dr. Rian de Jong en prof. mr. Henny Sackers.

Lees verder

<

« Alle evenementen

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2018 Staatsrechtkring

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑