Staatsrechtkring

Nederlandse vereniging voor staatsrecht

Pagina 2 van 16

Workshop: Writing a New Dutch Constitution with Google Docs

Dinsdag 21 maart 2017, 13.30-17.00 uur
Tilburg University, M1003
Voor studenten, docenten en andere geïnteresseerden

In Nederland worden het schrijven van een nieuwe Grondwet en constitutionele herziening als unieke momenten in de staatskundige geschiedenis gezien. In de rest van de wereld zijn zulke gebeurtenissen echter aan de orde van de dag. Moderne informatietechnologieën maken het mogelijk om constitutionele vergaderingen met rechtsvergelijkende inzichten te verrijken, efficiënter te maken en een daadwerkelijk collectief schrijfproces in gang te zetten.

Lees verder

Recent verschenen: TvCR 1-2017

Recent verscheen het januari-nummer van het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht. In deze editie onder meer een artikel over de binding van koninkrijksorganen aan de nationale grondrechten, een bijdrage over het grondwetsvoorstel inzake een ieder verbindende bepalingen in verdragen en een discussie over de toetsende rol van de bestuursrechter in asielzaken. Een uitgebreide signalering verscheen op het weblog Publiekrecht & Politiek.

TvCR lezen? Word lid van de Staatsrechtkring en krijg het blad elk kwartaal toegestuurd.

 

Oproep NJB voor bijdragen over parlementair stelsel, verkiezingen en democratie

De redactie van het Nederlands Juristenblad nodigt lezers uit om in maximaal 500 woorden hun gedachten te laten gaan over het parlementaire stelsel, verkiezingen en democratie.

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Er is de afgelopen jaren flink wat veranderd als we kijken naar het aantal partijen waar we onze stem op uit kunnen brengen, de wijze waarop politieke partijen zich manifesteren, profileren en zich gesteund weten dan wel de wijze waarop stemgerechtigden hun stem kunnen uitbrengen. Wat betekenen al deze ontwikkelingen voor het parlementair stelsel, democratie en verkiezingen? Welke lessen moet de in te stellen Staatscommissie Bezinning Parlementair Stelsel uit alle ontwikkelingen trekken?

Lees verder

Call for Papers ICON-S 2017 Annual Meeting: Courts, Power, Public Law

ICON-S, the International Society of Public Law, invites paper and panel submissions for its 2017 Annual Meeting to be held in Copenhagen on July 5-7, 2017.

The overarching theme of the ICON-S 2017 Annual Meeting will be “Courts, Power, Public Law”. The expanding role of courts is arguably one of the most significant developments in late-20th and early-21st century government. What explains this increasingly dense network of judicial control over public power, and transnational judicial interaction? To what extent do courts succeed in achieving their goals, and under what conditions?

ICON-S welcomes proposals for fully-formed panels as well as individual papers dealing with any aspect of the Annual Meeting’s theme. However, paper and panel proposals need not be limited to that theme, and may focus on any theoretical, historical, comparative, empirical, jurisprudential, ethical, behavioral, ethnographic, philosophical or practical, policy-oriented perspective related to public law, including administrative law, constitutional law, criminal law, immigration and citizenship law, human rights, and/or international law in their entire varieties, and may address domestic, subnational, national, regional, transnational, supranational, international and global aspects of public law.

All submissions must be made through the ICON-S website (here) by February 15, 2017. Successful applicants will be notified by April 1, 2017.

Carla Zoethout nieuwe hoogleraar constitutioneel recht Open Universiteit

zoethout1Het College van bestuur van de Open Universiteit (OU) heeft dr. Carla Zoethout benoemd tot hoogleraar Constitutioneel recht. De benoeming is ingegaan per 1 december 2016.

De nieuwe leerstoel Constitutioneel recht draagt bij aan de verdere versterking van het onderzoeksprofiel van de faculteit Cultuur- en rechtswetenschappen van de OU. Zoethout zal studenten begeleiden in hun onderzoek naar vraagstukken op het gebied van vergelijkend constitutioneel recht, rechtsstaat en democratie en de rechten van de mens. Deze vraagstukken sluiten aan bij het facultaire onderzoeksprogramma ‘Recht in een geïndividualiseerde netwerksamenleving’.

In het bestuur van de Staatsrechtkring volgt zij prof. mr. Jos Teunissen op, die benoemd is tot hoogleraar algemene rechtsleer aan de OU.

Prof. dr. Carla Zoethout (Rotterdam, 1960) studeerde rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1995 promoveerde zij aan de Erasmus Universiteit Rotterdam op het proefschrift ‘Constitutionalisme. Een vergelijkend onderzoek naar het beperken van de overheidsmacht door het recht.’ Naast haar hoogleraarschap aan de OU blijft Zoethout als universitair hoofddocent staatsrecht verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij sinds 2004 werkzaam is.

 

Rosanne Franken wint Scriptieprijs Staatsrechtkring 2016

scriptieprijs2016winnaarMet haar onderzoek naar de vraag wat te doen als het beginsel van machtenscheiding niet leidt tot een evenwicht maar tot een impasse tussen de staatsmachten heeft Rosanne Franken (Tilburg University) de Scriptieprijs van de Staatsrechtkring 2016 gewonnen.

Franken beantwoordt deze vraag aan de hand van een kritische reflectie op de ideeën van de auteur Benjamin Constant, die het concept van een pouvoir neutre heeft uitgewerkt. In hoeverre is deze gedachte te verenigen met de uitgangspunten van de democratische rechtsstaat, zoals het meerderheidsbeginsel en representativiteit? Op basis van haar onderzoek komt zij tot de conclusie dat een externe ‘neutrale’ macht naast de klassieke staatsmachten niet wenselijk is, omdat dit de impasse slechts zou herhalen. Volgens Franken moet juist worden gezocht naar neutraliserende elementen binnen de bestaande instituties. Voor Nederland ziet zij hier met name een rol voor de Eerste Kamer.

Juryvoorzitter prof. mr. Solke Munneke prees de originaliteit en actualiteit van de onderwerpskeuze, en de trefzekere wijze waarop het vraagstuk werd geanalyseerd met inzichten uit het recht, de rechtsfilosofie en de rechtshistorie. De conclusies zijn scherp en overtuigend en nodigen uit tot nader onderzoek dat Franken als externe PhD-kandidaat zelf gaat verrichten.

genomineerdenscriptieprijs2016

De Scriptieprijs 2016 werd uitgereikt tijdens de Staatsrechtconferentie op 16 december 2016 in Enschede. Naast de winnaar Rosanne Franken (TiU) waren genomineerd: Ursus Eijkelenberg (UvA) en Angela Jans (EUR). De jury bestond uit prof. mr. Solke Munneke (RUG), prof. mr. Jos Teunissen (OU) en prof. mr. Wim Voermans (UL).

Bekijk hier de genomineerde scripties.

« Oudere berichten Nieuwere berichten »

© 2017 Staatsrechtkring

Thema gemaakt door Anders NorenBoven ↑