Studentenparlement | Werkwijze

Het Studentenparlement werkt op basis van een eigen Reglement van Orde. Daarnaast is, voor zover mogelijk en niet bij dit reglement of nader besluit van de organisatie anders wordt bepaald, het Reglement van Orde van de Tweede Kamer van toepassing.

Reglementen en richtlijnen

TypeFile Name

pdf
Reglement Studentenparlement 2020-2021