Vacature: Universitair Docent Staats- en Bestuursrecht (Tilburg University)

Als universitair docent verzorgt u staats- en bestuursrechtelijk onderwijs in de grote bachelorvakken en in de master. Ook wordt u betrokken bij de coördinatie van vakken en begeleidt u studenten bij het schrijven van bachelor- en masterscripties. Daarnaast verricht u zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op een (deel)gebied van het staats- en bestuursrecht en biedt uw onderzoeksagenda…

Verder lezen

Vacature (Universiteit Utrecht): Universitair Docent Staatsrecht (1.0 FTE)

Functie Als Universitair Docent binnen de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie  (onderdeel van departement Rechtsgeleerdheid) ben je actief in zowel onderzoek als onderwijs. Daarnaast voer je coördinerende en bestuurlijke taken uit. Je geeft onderwijs aan bachelor- en masterstudenten. De afdeling verzorgt onder andere de bachelorvakken Inleiding Staatsen Bestuursrecht en Constitutioneel Recht en is betrokken bij de masterprogramma’s…

Verder lezen

Vacature: twee Universitair Docenten voor het thema ‘Digitale Democratie’ (Universiteit Maastricht)

Democratie en verkiezingen zijn in hoge mate afhankelijk van informatie. Digitalisering heeft ertoe geleid dat de hoeveelheid informatie waarover de kiezer kan beschikken enorm is toegenomen. Ook verkiezingscampagnes vinden in toenemende mate digitaal plaats. Doordat digitale platforms en sociale media echter veel minder gereguleerd zijn dan traditionele vormen van informatieverstrekking, kan deze ontwikkeling leiden tot…

Verder lezen

Vacature (Tilburg): twee promovendi constitutioneel recht

Binnen het departement Public Law and Governance (PLG) van Tilburg University is ruimte voor twee promovendi die onderzoek gaan doen naar rechtsstatelijke uitdagingen. Denk bijvoorbeeld aan de klimaat- en vertrouwenscrisis, maar ook aan vraagstukken van representatie, digitalisering, pandemiebestrijding, constitutionele toetsing en het garanderen van sociale grondrechten. Meer weten over deze prachtige mogelijkheid? Meer informatie over…

Verder lezen