Recent verschenen: De verhoudingen in het Koninkrijk (Staatsrechtconferentie 2015)

1208De Staatsrechtconferentie 2015 vond plaats aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en was gewijd aan de nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden. De bundel De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden: een perspectief op de toekomst bevat de tekst van de voordrachten van de plenaire presentaties en de papers van deskundigen. 

Op 10 oktober 2010 onderging het Koninkrijk een ingrijpende staatsrechtelijke en staatkundige hervorming. Krachtens artikel 1 van het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden omvat het Koninkrijk sindsdien de landen Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. De Caribische eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba maken sindsdien elk deel uit van het staatsbestel van Nederland. Daarnaast zijn in het kader van artikel 38 Statuut enige zogeheten consensusrijkswetten tot stand gekomen op onder meer de terreinen van rechtspleging, rechtshandhaving en het financieel toezicht. Sinds 2010 legt artikel 12a Statuut vast dat bij rijkswet voorzieningen worden getroffen voor de behandeling van geschillen tussen het Koninkrijk en de landen. De conferentie volgde kort na de in 2015 gehouden evaluaties van de nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk.

Deskundigen hebben tijdens de conferentie vanuit verschillende invalshoeken aandacht besteed aan deze nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk. Deze bundel bevat de tekst van de voordrachten van de plenaire presentaties en de papers van deskundigen op het gebied van deze nieuwe verhoudingen in het Koninkrijk. Deze bijdragen gaan over (1) constitutionele toetsing en geschilbeslechting in het Koninkrijk, (2) vraagstukken van vertegenwoordiging, samenwerking en toezicht in autonome en Koninkrijksaangelegenheden, en (3) het vraagstuk van differentiatie of gelijkheid in het kader van de positie van de BES-eilanden in de Nederlandse rechtsorde.

P.P.T. Bovend’Eert, T.E.J.H. van Gennip, S.P. Poppelaars en J.J.J. Sillen (red.), De verhoudingen in het Koninkrijk der Nederlanden: een perspectief op de toekomst (Staatsrechtconferentie 2015), Publikaties van de Staatsrechtkring 19, Oisterwijk: Wolf Legal Publishers 2016. 242 pp. ISBN 9462402884.
Meer informatie en bestellen >>