Recent verschenen: Constitutionele mogelijkheden en beperkingen voor experimenteel handelen en experimentele wetgeving

Wet- en regelgevers staan onder toenemende druk om mogelijkheden te scheppen voor experimenteren met maatschappelijke en technologische innovaties, zoals bij alternatieve publieke of publiek-private besluitvorming, het omgaan met persoonsgegevens/’big data’, vernieuwing in het onderwijs en de zorg, de inrichting van ‘smart energy grids’, en de introductie van zelfrijdende auto’s, drones, en microchip implantatie. Wetgeving moet…

Verder lezen

Recent verschenen: Integriteit in politiek en bestuur

De bundel Integriteit in politiek en bestuur bevat de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie 2013, die werd georganiseerd door de afdeling Staats- en bestuursrecht van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Het thema van de conferentie, integriteit in politiek en bestuur, staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Met de preadviezen in deze bundel wordt vanuit…

Verder lezen

The Powers that Be: Op zoek naar nieuwe checks and balances

De bundel The Powers that Be bevat de bijdragen aan de Staatsrechtconferentie 2012. Tijdens deze conferentie, die werd georganiseerd door de afdeling staats- en bestuursrecht van de Universiteit Leiden, werd stilgestaan bij de vraag of – en zo ja, waarom – de huidige constitutionele checks and balances tekort schieten. Dit vooral in het licht van…

Verder lezen