Staatsrechtconferentie 8 december 2023: ‘De staat van de Staat’

Staatsrechtconferentie op 8 december 2023 in Paushuize Utrecht, georganiseerd door de Open Universiteit. Meer informatie via: www.staatsrechtconferentie.nl De Staat is terug. Decennialang moest het oplossen van maatschappelijke vraagstukken zoveel mogelijk worden overgelaten aan ‘de markt’ of ‘de samenleving’. Maar in de jaren twintig van de 21ste eeuw is de Staat weer aan zet. Van links…

Verder lezen

Onderwijsmiddag Staatsrechtkring 31-08-2023

Op 31 augustus organiseert de Staatsrechtkring naar goede traditie, een onderwijsmiddag om te praten over het (staatsrecht)onderwijs. Iedereen (docenten, studenten, juristen uit de praktijk) is van harte uitgenodigd om te komen luisteren en mee te praten op de volgende editie te Universiteit Utrecht (Janskerkhof 2-3 13:15 – 17:00). Aanmelden kan via e-mail naar secretariaatiersbr@uu.nl

Verder lezen

TVCR | CALL FOR PAPERS ‘Themanummer 175 jaar Grondwet’

Voor de rubriek ‘De Stelling’ nodigt het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht auteurs uit om te reageren op de volgende stelling: Als het toetsingsverbod wordt opgeheven, dan moet ook toetsing van wetten in formele zin aan algemene rechtsbeginselen worden toegestaan. Bijdragen bevatten een duidelijk uiteengezet en deugdelijk onderbouwd standpunt voor dan wel tegen bovenstaande stelling en tellen max. 2500 woorden. Bijdragen…

Verder lezen

Studiemiddag van de Staatsrechtkring en de VAR over toetsing door de rechter van wetten in formele zin aan het evenredigheidsbeginsel (5 april)

Over de toetsing aan rechtsbeginselen is veel te doen. Na eerdere conclusies van de staatsraden A-G Widdershoven en Wattel, en Snijders daarover,  heeft de Gro­te ka­mer van de Af­de­ling be­stuurs­rechtspraak op 1 maart jl. geoordeeld over de vraag in hoeverre de bestuursrechter toepassing van de wet in een individueel geval achterwege kan laten omdat die toepassing anders…

Verder lezen

Jonge Onderzoekersdag: Staatsrecht en media (16 maart 2023)

De Jonge Onderzoekersdag van de Staatsrechtkring biedt een podium aan studenten, promovendi en andere jonge onderzoekers om hun werk op het terrein van het staatsrecht te presenteren aan senior-wetenschappers en praktijkjuristen. We hanteren daarbij de richtlijn dat onderzoekers die promoveren op een staatsrechtelijk onderwerp, of niet langer geleden dan drie jaar zijn gepromoveerd, van harte zijn…

Verder lezen

Essaywedstrijd over een weerbare rechtsstaat voor een veerkrachtige samenleving

De democratische rechtsstaat is een groot goed dat door nagenoeg iedereen geprezen wordt. Niettemin hebben veel mensen een totaal verschillende opvatting van wat een democratische rechtsstaat eigenlijk is. Is het een staat waarin rechterlijke uitspraken worden gerespecteerd en nageleefd? Of juist een staat waarin gekozen politici altijd het primaat hebben? Duidelijk is dat de rechtsstaat…

Verder lezen