TVCR | CALL FOR PAPERS ‘Themanummer 175 jaar Grondwet’

Voor de rubriek ‘De Stelling’ nodigt het Tijdschrift voor Constitutioneel Recht auteurs uit om te reageren op de volgende stelling: Als het toetsingsverbod wordt opgeheven, dan moet ook toetsing van wetten in formele zin aan algemene rechtsbeginselen worden toegestaan. Bijdragen bevatten een duidelijk uiteengezet en deugdelijk onderbouwd standpunt voor dan wel tegen bovenstaande stelling en tellen max. 2500 woorden. Bijdragen…

Verder lezen

Studiemiddag van de Staatsrechtkring en de VAR over toetsing door de rechter van wetten in formele zin aan het evenredigheidsbeginsel (5 april)

Over de toetsing aan rechtsbeginselen is veel te doen. Na eerdere conclusies van de staatsraden A-G Widdershoven en Wattel, en Snijders daarover,  heeft de Gro­te ka­mer van de Af­de­ling be­stuurs­rechtspraak op 1 maart jl. geoordeeld over de vraag in hoeverre de bestuursrechter toepassing van de wet in een individueel geval achterwege kan laten omdat die toepassing anders…

Verder lezen

Jonge Onderzoekersdag: Staatsrecht en media (16 maart 2023)

De Jonge Onderzoekersdag van de Staatsrechtkring biedt een podium aan studenten, promovendi en andere jonge onderzoekers om hun werk op het terrein van het staatsrecht te presenteren aan senior-wetenschappers en praktijkjuristen. We hanteren daarbij de richtlijn dat onderzoekers die promoveren op een staatsrechtelijk onderwerp, of niet langer geleden dan drie jaar zijn gepromoveerd, van harte zijn…

Verder lezen

Essaywedstrijd over een weerbare rechtsstaat voor een veerkrachtige samenleving

De democratische rechtsstaat is een groot goed dat door nagenoeg iedereen geprezen wordt. Niettemin hebben veel mensen een totaal verschillende opvatting van wat een democratische rechtsstaat eigenlijk is. Is het een staat waarin rechterlijke uitspraken worden gerespecteerd en nageleefd? Of juist een staat waarin gekozen politici altijd het primaat hebben? Duidelijk is dat de rechtsstaat…

Verder lezen

Vacature: Universitair Docent Staats- en Bestuursrecht (Tilburg University)

Als universitair docent verzorgt u staats- en bestuursrechtelijk onderwijs in de grote bachelorvakken en in de master. Ook wordt u betrokken bij de coördinatie van vakken en begeleidt u studenten bij het schrijven van bachelor- en masterscripties. Daarnaast verricht u zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op een (deel)gebied van het staats- en bestuursrecht en biedt uw onderzoeksagenda…

Verder lezen

Vacature (Universiteit Utrecht): Universitair Docent Staatsrecht (1.0 FTE)

Functie Als Universitair Docent binnen de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie  (onderdeel van departement Rechtsgeleerdheid) ben je actief in zowel onderzoek als onderwijs. Daarnaast voer je coördinerende en bestuurlijke taken uit. Je geeft onderwijs aan bachelor- en masterstudenten. De afdeling verzorgt onder andere de bachelorvakken Inleiding Staatsen Bestuursrecht en Constitutioneel Recht en is betrokken bij de masterprogramma’s…

Verder lezen